Opfokbedrijf voor ouderdieren

Modern opfokbedrijf waar kennis, kwaliteit en hygiëne centraal staan.

Opfokbedrijf voor ouderdieren

Modern opfokbedrijf waar kennis, kwaliteit en hygiëne centraal staan.

ONZE WERKWIJZE ‘Goed-is-niet-genoeg’!

Met onze werkwijze proberen wij onderscheidend te zijn ten op zichte van collega-opfokkers. Hoewel ‘het opfokken’ vrij vaste werkpatronen kent, richten wij ons daarnaast op de details. Zowel binnen in de stallen, als het uiterlijk van het bedrijf.

Door open te staan voor ‘goed-is niet-genoeg’, beoordelen wij elke koppel kritisch zodat wij met de volgende koppel tot nog beter resultaten hopen te komen.

Graag vertel ik u kort iets over onze werkwijze.

Hygiëne

Scoren in hygiëne is één van onze pijlers. Wij beschikken over een moderne hygiënesluis met alle voorzieningen die van belang zijn om noodzakelijke bezoekers toe te moeten laten . Dit zijn onze pluimveearts, ent- en vangploeg, voorlichting, installateur, personeel en u als vermeerderaar. Overige bezoekers komen het bedrijf niet op en ontvangen wij in onze educatieruimte. Deze ruimte is speciaal ingericht voor het verstrekken van informatie via een bedrijfsfilm en camera met live-beelden uit de stal.
Wekelijks reinigen we alle centrale gangen, kantines en hygiënesluis en wassen we de werkkleding. De erfverharding spuiten we elke ronde geheel schoon en het gras langs de stallen wordt kort gehouden. De muren van de stallen zijn vrij van materialen en plantsoen, zodat ongedierte tot het minimum wordt beperkt. Wij beschikken over het ‘Bewijs van vakbekwaamheid’ om eventueel ongedierte te mogen bestrijden.

Entschema

Samen met u en uw dierenarts of voorlichter stellen wij een entschema samen. Wij maken vervolgens een entkaart waarin wij alle entingen op datum vastleggen. Pluimveepraktijk Noord & Oost en Pluimveeservice Kok worden in vroeg stadium in kennis gesteld van deze planning. Hier wordt in principe dan ook niet van afgeweken. Wij beslissen of er eventueel geschoven kan worden met een datum. Hierdoor houden wij zelf goed overzicht op de entingen.

Opvang kuikens

Voordat de kuikens arriveren, stoken wij de stallen in een aantal dagen op naar 36 graden. Afhankelijk van de eendagskuikens verlagen we de staltemperatuur met 1 tot 2 graden per dag. Hierbij houden we de CO2 en luchtvochtigheid nauwlettend in de gaten.
De waterlijnen zijn kort voor aankomst doorgespoeld en het voer ligt op het kuikenpapier dicht bij het water. De controle is in de eerste week erg frequent. Alles moet optimaal zijn voor een goede start van de kuikens.

Wegen en selecteren

Elke week stellen wij op woensdag de lichaamsgewichten vast. Afhankelijk van de gewichtstoename bepalen wij het voergift vast voor de komende week. Dit houden wij bij in ons opfokprogramma.
Een gemiddeld gewicht zegt ons niets zonder zicht te hebben op de grafiek met de gewichtsklassen. Hier halen wij veel informatie uit over het gewichtsverloop en de uniformiteit.

Het selecteren van de hanen is een wekelijks activiteit. Hierdoor hebben wij goed inzicht hoe de hanen zich ontwikkelen. Wij streven naar goed ontwikkelde hanen zodat u een extra bijplaatsing van hanen achterwege kunt laten.
Wij zijn van mening dat een entploeg zich moet concentreren op het inenten en niet zo zeer op het selecteren van kleinere hennen. Dit is extra service, maar selecteren zien wij als onze taak. Bij ons is dit een continu proces tijdens de hele opfokronde. Het uitgeselecteerd aantal ligt dan ook rond de 10% tot 15%. Daarnaast ligt de uitdaging om ook in de selectie afdeling een goede uniformiteit te scoren.

Voeders

ABZ Diervoeding levert alle voeders bij Katier Pluimvee. Er is goed contact met de nutritionist en vertegenwoordiger over het verloop van de opfok. ABZ Diervoeding produceert voor ons volgens klantspecifieke samenstelling. Indien nodig zijn de lijnen kort om het voer te laten aanpassen. De voeders worden in fasen verstrekt:

Opfokstartkorrel:  0 tot 12 dagen
Opfokmeel 1:         12 dagen tot 7-8 weken
Opfokmeel 2:         7-8 weken tot 18-20 weken
Pre-foktoom:         18-20 weken tot afleveren (indien gewenst)

De laatste week van de opfokperiode worden de dieren standaard ontwormt met FM Fludoprex 0,6%. Dit wordt met het voer vermengt.

Korte lijnen

Wij houden in de communicatie van korten lijnen. Daardoor regelen wij zelf alle afspraken met de pluimveearts, ent- en vangploeg, transportbedrijf, fokkerij, integratie, enz. En ook uiteraard met u. Korte lijnen in communicatie betekent minder verloren tijd en minder kans op misverstanden. U mag rechtstreeks contact met ons opnemen om te informeren naar uw koppel. Net als het afstemmen rond het transport van de dieren. U bent van harte welkom om tijdens de ronde uw opfokdieren te bezoeken. Uw collega’s maken hier graag gebruik van.

Duurzame relaties

Als opfokbedrijf hechten wij veel waarde aan duurzame relaties. Dat betekent dat wij streven naar dat u, als vermeerderaar, herhaaldelijk bij ons terug komt in de opfok. Hierdoor is het mogelijk om nog beter uw koppels onderling te vergelijken. Door wederzijdse informatie uitwisseling kunnen we samen zorgen voor beter resultaten op uw bedrijf.

Het inplannen van uw opfok bij ons wordt grotendeels uitgevoerd door ABZ Diervoeding uit Nijkerk. Een klein deel van onze opfokcapaciteit plannen wij zelf in. Dit doen wij voor onze ‘eigen’ vermeerderaars c.q. klanten, die ondertussen al meer dan vijftien koppels ouderdieren van ons hebben ontvangen.

Aan welke criteria moet zo’n planning van een duurzame relatie voldoen?

1. Onze stallen moeten leeg zijn op het moment van kuikens opzetten.

2. Uw gewenste aantal dieren moeten in onze stallen passen.

3. U moet bereid zijn om elk jaar 6 tot 8 weken te willen inlopen. Een jaarrond-systeem past niet bij ons in de planning.

4. U moet ervan bewust zijn dat uw vermeerderingsronde tussen de 44 en 46 weken moet zijn. Dit is inclusief leegstand. Dit zal mede afhankelijk zijn van een andere opfokkoppel op ons bedrijf. Uw ronde zijn namelijk twee opfokrondes van 20 weken met 2 of 3 weken leegstand.

5. Uw planning (en daarmee ook onze planning) kan door onvoorziene omstandigheden afwijken door bijvoorbeeld ten tijde van vogelgriep.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wilt u meer weten over de opfokmogelijkheden van uw dieren bij Katier Pluimvee, bel of mail ons vrijblijvend. Of informeer via ABZ Diervoeding.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel of mail naar:

Niels Katier
Rapperdsweg 1A
7495 SK AMBT DELDEN

0547-276006 / 06-53501144
info@katierpluimvee.nl

Of informeer via:

ABZ Diervoeding

T.a.v. Opfok

Westkadijk 4

3861 MB Nijkerk

Tel: 033 422 15 10 (Locatie Nijkerk)

Tel: 040 238 07 77 (Locatie Eindhoven)

 

E-mail: info@abzdiervoeding.nl