Opfokbedrijf voor ouderdieren

Modern opfokbedrijf waar kennis, kwaliteit en hygiëne centraal staan.

Opfokbedrijf voor ouderdieren

Modern opfokbedrijf waar kennis, kwaliteit en hygiëne centraal staan.

Van toen…tot nu   (1965 – 2018)

1965

In 1965 kocht Benny Katier van zijn schoonvader een stuk grond aan de Twickelerweg in Ambt Delden. Hier werd de start gemaakt van de bouw voor de eerste vleeskuikenouderdierenstal, die in 1966 gerealiseerd werd. De opfok werd elders ondergebracht. In 1969 werd de tweede stal gebouwd. De opfok voor deze stallen kwam in eigen beheer door een stal te huren in de nabije omgeving. Het vermeerderingsbedrijf voor vleeskuikenouderdieren had op dat moment plaats voor 13.000 vleeskuikenouderdieren.

1970

In 1970 kwamen de plannen op tafel voor een eigen opfokstal. Dit was het begin voor een nieuw te bouwen opfokbedrijf aan de Rapperdsweg, 500 meter van het vermeerderingsbedrijf.

In 1971 werd de eerste opfokstal gerealiseerd op deze locatie. Hierna volgden er nog drie; in 1979, 1983 en 1986. Met deze stallen kon een capaciteit van 35.000 dieren per ronde worden afgeleverd.

1992

Door jong overlijden van Benny werd in 1992 het vermeerderingsbedrijf aan de Twickelerweg verkocht. Lidy bleef achter met vijf opgroeiende kinderen. Zij zette het bedrijf voort met behulp van een fulltime medewerker. In 1997 kwam zoon Niels in het bedrijf.

1999

In 1999 zijn vervolgens twee stallen bij gebouwd, zodat het bedrijf kon groeien tot 55.000 afleverbare dieren per ronde. Het bedrijf werd toen geleid door een maatschap (Lidy en Niels) met een fulltime- en een parttime medewerker. In 2009 zijn er twee stallen bijgebouwd voor een uitbreiding naar een aantal van 80.000 dieren per ronde.

2018

Eind 2017 zijn de opfokstallen uit 1971 en 1983 gesloopt. Hier is een nieuwe grotere stal voor in de plaats gekomen. Op dit moment heeft Katier Pluimvee een opfokcapaciteit van 92.500 dieren per ronde. Marlous en Niels hebben een vennootschap onder firma. Daarnaast heeft Erik een fulltime functie en hebben Henrike en Freddy beiden een parttime functie van 8 uur.