Opfokbedrijf voor ouderdieren

Modern opfokbedrijf waar kennis, kwaliteit en hygiëne centraal staan.

Opfokbedrijf voor ouderdieren

Modern opfokbedrijf waar kennis, kwaliteit en hygiëne centraal staan.

Missie

Katier Pluimvee is een modern opfokbedrijf waar de kernwaarden kennis, kwaliteit en hygiëne centraal staan. Dit bedrijf heeft zijn historie verdiend door tijd te investeren in kennis en kwaliteit altijd boven kwantiteit te stellen. Zij heeft een hygiënestatus weten te ontwikkelen waarover men spreekt.

Visie

Met onze ‘goed-is-niet-genoeg‘ mentaliteit willen wij de beste toeleverancier zijn van vleeskuikenouderdieren. Wij willen onze afnemers kwalitatief de beste ouderdieren leveren. Onder kwaliteit verstaan wij een 20-weekse, mooi ogende, uniforme, goed afgeënte koppel dieren, waarmee de afnemer mogelijk zijn gewenste bedrijfsresultaat kan behalen. Dit willen wij op een duurzame en verantwoordelijke manier doen voor mens, dier en milieu.
We willen een bedrijf zijn met wie men graag samenwerkt in de markt. Een bedrijf die zijn verantwoording neemt als werkgever voor zijn personeel en ingehuurde arbeidskrachten. Maatschappelijk draagvlak creëren, onderhouden en vergroten is voor ons een groot goed, zowel regionaal als zeer lokaal.
Maar ook dierwelzijn staat hoog op de agenda. Respectvol omgaan met de dieren maakt dat je elke kip ziet als een individu en niet als één van de velen in een koppel. Uiteindelijk hangt veel samen met de gezondheid van de dieren, zoals werkvreugde, technisch en financieel resultaat.
Oog hebben voor het milieu en de omgeving vinden wij belangrijk. Daar waar het mogelijk is, reduceren wij ammoniak en fijnstof, wekken wij stroom op met zonnepanelen en besparen we gas, water en elektriciteit. Restafval voeren wij op verantwoordelijk wijze af en het uiterlijk van het bedrijf wordt onderhouden zoals dat door de omgeving graag wordt gezien.

Strategie

 

Om de beste toeleverancier van vleeskuikenouderdieren te zijn, moet wij onszelf continu uitdagen om het beter te doen. Daarom is voor ons ‘goed’ niet genoeg. Met deze mentaliteit willen wij ons blijven profileren in onze branche. Steeds meer mensen zijn onze werkwijze gaan waarderen. Door veel aandacht te hebben voor kengetallen, meetwaarden en cijfers en dat te analyseren, als mede te kijken naar de ontwikkeling van het dier zelf, zijn wij in staat 20-weekse, mooi ogende, uniforme en goed afgeënte koppel dieren te leveren, waarmee de afnemer mogelijk in staat is om zijn gewenste bedrijfsresultaat te kunnen behalen.
Door open en transparant te communiceren met collega’s, afnemers, periferie, e.a. creëren wij dat men graag met ons samenwerkt en communiceert, om wederzijdse kennis te vergroten. Deze kennis delen wij intern in onze onderneming om de nieuwste ontwikkelingen toe te passen, maar ook om te bepalen wat onze positie is ten opzichte van onze relaties en afnemers.
Om het bedrijf te kunnen blijven ontwikkelen is maatschappelijk draagvlak van groot belang. Hier hechten wij veel waarde aan. Hierdoor verlopen de benodigde vergunningsprocedures tot op de dag van vandaag zonder problemen. Door onze plannen met de naaste omgeving te bespreken en toe te lichten alvorens de plannen bij de lokale overheid worden ingediend, creëren we begrip en daarmee draagvlak. In de meeste gevallen worden compensaties vrijwillig in overleg toegepast, zoals het landschappelijk inpassen van het te bouwen object(en). Tevens dient het bedrijf er ordelijk bij te liggen. De stallen zijn van de buitenzijde goed onderhouden, de straten altijd schoon en het gras kort gemaaid. Opslag vindt alleen plaats in de opslagloods en niet buiten om de stallen. Daarnaast beschikken wij over een ruimte waarin wij geïnteresseerden van informatie voorzien over ons bedrijf en onze sector. Hiervoor hebben een bedrijfsfilm, live beelden uit de stal, diverse posters en verzorgen wij presentaties. Dit in combinatie met Facebook en Twitter is te vinden onder de naam ‘Zie de Kip’.
Respectvol omgaan met de dieren is voor ons vanzelfsprekend. Door de dieren in moderne stallen te huisvesten met voldoende drink- en eetplaatsen, een computergestuurd ventilatiesysteem en weegcomputers om de dieren in gewicht te volgen, proberen wij de dieren de beste leefomstandigheden te bieden die ze nodig hebben. Tijdens het voeren geven we ze de tijd om het voer op te nemen zonder hen daarbij te storen, hierdoor proberen we de gerantsoeneerde dieren allen hetzelfde portie voer op te laten nemen. Dit voorkomt stress en resulteert in minder uitval. Tijdens het inenten door de entploeg zien wij er op toe dat dit goed gebeurd. Bij onprofessioneel gedrag worden zij door ons hier op aangesproken net als bij het opladen van de dieren. De dieren krijgen periodiek strooigoed en beschikken over luzerne voor extra ruwcelstof en afleiding.
De omgeving en het milieu speelt een steeds grotere rol bij het voortbestaan van een agrarische onderneming. Daar zijn wij ons goed van bewust! Wij proberen daar voortdurend op te schakelen door te investeren in moderne- en nieuwe techniek. Zo zijn alle stallen uitgerust met frequentieregelaars om de ventilatoren frequentie gestuurd te regelen en daardoor elektriciteit te besparen. Een aantal stallen zijn voorzien van indirect gestookte heaters, waardoor er minder geventileerd hoeft te worden en de mest beter indroogt. Hiermee reduceren wij gas, elektriciteit en ammoniak. Er zijn warmte-terugwinningssystemen (WTW) geplaatst voor reductie van gas. De WTW’s in de meeste recent gebouwde stal (2018) reduceren naast gas en ammoniak ook fijnstof. Op deze stal zijn zonnepanelen geplaatst om het bedrijf volledig van eigen elektriciteit te voorzien. Daarnaast worden de daken van vier stallen beschikbaar gesteld aan een lokale, door burgers opgerichte, coöperatie voor het plaatsen van zonnepanelen. Hiermee willen wij naar de maatschappij uitstralen dat dit bedrijf, naast dat het produceert voor de pluimveevleessector, ook oog heeft voor een duurzame leefomgeving.